CEREMONIEBEGELEIDING

Ceremoniebegeleiding door onze ceremoniebegeleiders

Voor de begeleiding van een burgerlijke, neutrale ceremonie staan ceremoniebegeleiders van POLDERBOS ter beschikking. Zij gaan de ceremonie voor en staan in voor een rustig en sereen verloop van de ceremonie.

Ceremoniebegeleiding door externe ceremoniebegeleiders

Indien gewenst kan een ceremonie ook worden voorgegaan door de uitvaartondernemer of een persoon aangeduid door de familie of een externe begeleider.
Voor een rooms-katholiek afscheid werken we samen met de dekenij Oostende.
Een kerkelijke liturgie met een eucharistie is niet mogelijk. Wél een rooms-katholiek afscheidsgebed met een korte bezinning.
Voor vrijzinnige (humanistische) ceremonie werken we samen met het Huis van de mens Oostende

Liever een andere ceremoniebegeleiding?

Voor zover dit de sereniteit van POLDERBOS niet in het gedrang brengt, kan de ceremonie ook op een andere manier begeleid worden. POLDERBOS staat daarbij open voor al uw vragen of suggesties

Een ceremonie samen organiseren met POLDERBOS?

Neem contact op met ceremonie@polderbos.be